Genkishin Dojo eed (kun)

1. Wij beloven ons mentaal en fysiek te trainen, voor een standvastige, onwankelbare geest.

2. Wij beloven ons de diepere bedoelingen van deze kunst eigen te zullen maken, zodat wij ze mettertijd gaan begrijpen.

3. Wij beloven te zullen streven naar verbinding. Verbinding met onszelf, anderen en de natuur.

4. Wij zullen altijd onszelf en anderen respecteren en ons onthouden van geweld.

5. We zullen nooit de echte betekenis van het woord “nederigheid” vergeten.

6. We zullen streven om onze Ikigai te vinden.

7. Door de discipline van Genkishin Karate zullen we de rest van ons leven zoeken naar de werkelijke betekenis van ‘de weg”.

 

Genkishin Dojo étiquette en procedures

De Genkishin Dojo etiquette is een lijst van formele afspraken waarin duidelijk wordt wat de omgangsvormen binnen de Genkishin dojo zijn. (=oefenruimte buiten en binnen).

Het betreden van de Genkishin Dojo

De ingang van de Genkishin dojo is niet alleen het betreden van een Dojo, maar is het binnentreden van de (denkbeeldige) tempel van het “Bushido”.

Voor het naar "binnen" treden groet je eerst de chinden (tempel/plein/veld/bos/strand).
Je groet in fudo-dachi; je maakt een cirkelbeweging met beide armen boven het hoofd (kruiswering kake-wake-uke) en roept luid “osu”. Daarna loop je naar de sensei en groet hem/haar op dezelfde manier met de vuisten als bij fudo-dachi. Vervolgens loop je naar alle aanwezige sensei’s en/of senpai's en groet deze ook aan.

De aangroet procedure

Op het teken "oplijnen" gaat iedereen in rijtjes van 4 achter elkaar staan in fudo-dachi.
Dit gebeurt op volgorde van graad met de leerling met de hoogste graad rechts vooraan.

De aanwezige senpai (hoogste in graad) verzorgt de openingsceremonie.

De senpai kijkt eerst naar achteren of iedereen in de juiste houding staat, waarna de senpai luid roept musubi-dachi  en daarna “mokuso” (ogen dicht). Iedereen sluit de ogen en wacht op de uitroep “mokuso jame” (ogen open).

Daarna volgt “sensei-ni rei” waarop een ieder weer groet in fudo-dachi; je maakt een cirkelbeweging met beide armen boven het hoofd (kruiswering kake-wake-uke) en je laat een duidelijk “osu” laat horen.
Daarna volgt “senpai-ni rei” waarop een ieder weer groet in fudo-dachi; je maakt een cirkelbeweging met beide armen boven het hoofd (kruiswering kake-wake-uke) en je laat een duidelijk “osu” laat horen.

Als laatste roept de senpai : “otagai ni rei” (groet elkaar) waarop een ieder weer groet in fudo-dachi; je maakt een cirkelbeweging met beide armen boven het hoofd (kruiswering kake-wake-uke) en je laat een duidelijk “osu” laat horen.

Groet procedure

Sensei Ni Rei ‑ Groet de Sensei
Senpai Ni Rei ‑ Groet de Senpai
Otogai Ni Rei ‑ Groet elkaar
Domo Arigato Gozaimashita ‑ Bedankt voor de les

Dojo gedrags-etiquette

 • De leraar wordt nooit met naam of voornaam aangesproken, maar altijd met “sensei”.
  De hoogst gegradueerde leerling wordt altijd met  “senpai” aangesproken, afhankelijk van zijn graad.
  (het spreekt voor zich dat dit alleen geldt als de leraar gekleed is in karate-gi)
 • Als een les is afgelopen laat een ieder de “sensei” bij het verlaten van de dojo, indien hij dat wil, voorgaan. Vervolgens verlaat iedereen de dojo, op volgorde van band. (de hoogste banden eerst)
 • Als je met een sensei praat of iets vraagt, sta je in fudo-dachi met de vuisten op de juiste manier.
  Evenzo als de sensei iets staat uit te leggen.
 • Met het oog op de saamhorigheid en verstaanbaarheid tussen alle leden is de voertaal in de dojo Nederlands c.q. Japans.
 • Zorg altijd voor een schoon karate-gi (karatepak) en draag alleen de obi waar je recht op hebt.
 • Op de karate-gi mag slechts 1 embleem worden gedragen n.l. op de linkerborst; het club embleem.
 • Het dragen van sieraden is streng verboden.
 • In de dojo heb je respect voor iedereen die daar aanwezig is.
 • Je verlaat de dojo nooit zonder toestemming van de aanwezige sensei.
 • Je volgt altijd op wat de sensei jou opdraagt (in alle redelijkheid).
 • Je zorgt dat je een schoon lichaam hebt voordat je naar de dojo komt, altijd voeten wassen, thuis of in de wasbak bij de kleedkamer.
 • Je zorgt voor kort geknipte nagels aan handen en voeten en je hebt nooit snoep of eten in je mond.
 • Bij het te laat komen, om wat voor reden dan ook, ga je na het binnen treden van de dojo in seiza zitten en wacht totdat de sensei het sein geeft om de les te mogen volgen.
 • Geef nooit in het openbaar kritiek op de sensei tijdens het lesgeven, dit verstoort de les voor iedereen. Spreek hem/haar daar persoonlijk op aan na de les, wanneer je daar behoefte aan hebt.
 • Wanneer je sensei en/of senpai bent heb je de taak om toezicht te houden binnen de dojo. Geef dus altijd het goede voorbeeld.
 • De aanwezige senpai draagt er zorg voor dat niemand uit de groep zich op enige wijze negatief over de club of karate uitlaat. Indien nodig spreekt hij de persoon in kwestie daarop aan en corrigeert hem op zijn gedrag. Bij herhaling moet hij de sensei inlichten.
 • Wees altijd beleefd, toon respect voor iedereen en geef het goede voorbeeld.

 

Ik heb het gelezen en ga akkoordF.A.Q.

Heb je nog vragen ? Kijk eerst even bij FAQ

 

Daag jezelf uit